Advertentie

Omdat Palestina al mijn steun verdient!

Palestijnse vader en zoon betogen aan de grens tussen de Gazastrook en Israël, Gaza, Palestina, juni 2019.

Klik hier voor een filmpje van Jewish Voices for peace dat in 6 minuten de Israëlisch/Palestijnse kwestie uitlegt.

Klik hier om mee de Nakba bekend te maken! #Keytoreturn #Nakbaneverforget #FreePalestine

Chaos in Israël, bommen op Gaza: waarom Europa daar niét beter van wordt, door Johan Sanctorum

Ontharding? Daar ligt Huldenberg duidelijk niet wakker van

In Huldenberg hebben ze hun zinnen gezet op een grootschalig project. Er moet en er zal een nieuw recyclagepark, een gemeentelijke loods en een sportterrein aangelegd worden in… open agrarisch gebied. Een mooi en rustig fiets- en wandelgebied zal plaats moeten ruimen voor een druk bezochte site. De gevolgen laten zich al raden: toenemende verkeersdrukte, licht- en luchtvervuiling, verharding, … terwijl er nu meer dan ooit vraag is naar aantrekkelijke landschappen om in te ontspannen. En dan zwijg ik nog over het feit dat de locatie niet goed bereikbaar is, een gigantische parking zal aangelegd moeten worden om de stroom aan recreanten te kunnen opvangen. Daar gaat onze rust en open ruimte… Tijd dus om de oprukkende verstedelijking en de bouwwoede een halt toe te roepen! Wordt zeker vervolgd. Bekijk hier de reportage op RobTV.

Briefschrijven voor gerechtigheid

Op 29 november 2020 publiceerde ik de briefschrijfactie – schrijven tegen onrecht. Briefschrijver en ‘grondstromer‘ Dirk Jena maakte volgend ‘verslag’.

Briefschrijven voor gerechtigheid

Overtuiging als misdaad

De Spaanse aanpak van volksnationalisme staat model voor een repressief staatsnationalisme vervreemd van volk en ten dienste van een gevestigde machtsbourgeoisie. Omdat ook de Vlaamse emancipatie in hetzelfde bedje ziek is, riep GrondStroom op tot briefschrijven richting Spanje en Europa als een Corona-veilige eindejaarsactie. EU-parlementairen en Spanje zijn medeplichtig in het vervolgen en gevangenzetten van Catalanen vanwege een vreedzame demonstratie van hun overtuiging, en dat mag niet de doofpot in.

Repressieve rechtspraak

Tijdens de webinar die de briefschrijfactie inleidde vertelde een familielid van een gevangene dat de rechtbank recentelijk tot de toepassing van een halfopen gevangenisregime voor de negen Catalaanse leiders had beslist.  Dit was echter zonder de Openbare Aanklager van de Spaanse overheid gerekend wiens beroep tegen het penitentiair verlof werd bekrachtigd door het Hooggerechtshof. Deze gerechtelijke partijdigheid is kenmerkend voor de Spaanse jurisdictie bedoeld om elk engagement voor zelfbeschikking te breken.

Gerechtelijke dwaling

In samenwerking met het Vlaams Komitee Druivenstreek worden ook EU-president Michel en justitiecommissaris Reynders aangeschreven met de vraag om het nieuw EU-strafsysteem voor mensenrechtenschenders toe te passen op de Catalaanse zaak. Ontgoochelend was dat het voorstel verwaterde tot een maatregel die uiteindelijk niet toepasbaar is op de Spaanse schendingen van de mensenrechten. De facto dus bedoeld om de EU-machtsbourgoisie, bewierookt als verdedigers van de democratische rechtsstaat, uit de wind te zetten. De drie grote partijen van het Europees Parlement wendden hun macht aan om iedere verwijzing naar het zelfbeschikkingsrecht der volkeren te schrappen. Een gerechtelijke dwaling aangestuurd door de Castiliaanse EU-vertegenwoordiger van buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Twee maten

Wat is het verschil tussen de Chinese journaliste die vier jaar cel krijgt voor haar berichtgeving over de Corona-omstandigheden in Wuhan en de Spaanse student tot vier jaar cel veroordeeld voor zijn deelname aan een pro-Catalaanse betoging in Madrid? En wat te denken van de EU-parlementairen, die wegkijken van de trieste realiteit dat Catalaanse leiders in ballingschap worden vervolgd of voor zeer lang worden opgesloten vanwege hun overtuiging?  Is er een verschil in het zelfbeschikkingsrecht van een Tibetaan of van een Catalaan? Of is er hier sprake van twee maten en twee gewichten waardoor ook Europa het pad van gevangenis der volkeren is ingeslagen?

Hart onder de riem

Een 30-tal briefschrijvers, aanmoedigende antwoorden vanuit de gevangenis, en medestanders die blijven geloven in een Europa op mensenmaat, bieden het sprankeltje hoop dat nodig is om op termijn de EU ivoren toren af te bouwen. Principiële standvastigheid en volksengagement zijn onontbeerlijk om het Europees project te doen aanslaan. In de plaats krijgen we partijdige standpunten die Europa op wereldvlak slechts hoongelach opleveren. Vandaar dat GrondStroom staat voor een nieuw Europa met de volkeren als hoeksteen van diversiteit en vrede.