Briefschrijven voor gerechtigheid

Op 29 november 2020 publiceerde ik de briefschrijfactie – schrijven tegen onrecht. Briefschrijver en ‘grondstromer‘ Dirk Jena maakte volgend ‘verslag’.

Briefschrijven voor gerechtigheid

Overtuiging als misdaad

De Spaanse aanpak van volksnationalisme staat model voor een repressief staatsnationalisme vervreemd van volk en ten dienste van een gevestigde machtsbourgeoisie. Omdat ook de Vlaamse emancipatie in hetzelfde bedje ziek is, riep GrondStroom op tot briefschrijven richting Spanje en Europa als een Corona-veilige eindejaarsactie. EU-parlementairen en Spanje zijn medeplichtig in het vervolgen en gevangenzetten van Catalanen vanwege een vreedzame demonstratie van hun overtuiging, en dat mag niet de doofpot in.

Repressieve rechtspraak

Tijdens de webinar die de briefschrijfactie inleidde vertelde een familielid van een gevangene dat de rechtbank recentelijk tot de toepassing van een halfopen gevangenisregime voor de negen Catalaanse leiders had beslist.  Dit was echter zonder de Openbare Aanklager van de Spaanse overheid gerekend wiens beroep tegen het penitentiair verlof werd bekrachtigd door het Hooggerechtshof. Deze gerechtelijke partijdigheid is kenmerkend voor de Spaanse jurisdictie bedoeld om elk engagement voor zelfbeschikking te breken.

Gerechtelijke dwaling

In samenwerking met het Vlaams Komitee Druivenstreek worden ook EU-president Michel en justitiecommissaris Reynders aangeschreven met de vraag om het nieuw EU-strafsysteem voor mensenrechtenschenders toe te passen op de Catalaanse zaak. Ontgoochelend was dat het voorstel verwaterde tot een maatregel die uiteindelijk niet toepasbaar is op de Spaanse schendingen van de mensenrechten. De facto dus bedoeld om de EU-machtsbourgoisie, bewierookt als verdedigers van de democratische rechtsstaat, uit de wind te zetten. De drie grote partijen van het Europees Parlement wendden hun macht aan om iedere verwijzing naar het zelfbeschikkingsrecht der volkeren te schrappen. Een gerechtelijke dwaling aangestuurd door de Castiliaanse EU-vertegenwoordiger van buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Twee maten

Wat is het verschil tussen de Chinese journaliste die vier jaar cel krijgt voor haar berichtgeving over de Corona-omstandigheden in Wuhan en de Spaanse student tot vier jaar cel veroordeeld voor zijn deelname aan een pro-Catalaanse betoging in Madrid? En wat te denken van de EU-parlementairen, die wegkijken van de trieste realiteit dat Catalaanse leiders in ballingschap worden vervolgd of voor zeer lang worden opgesloten vanwege hun overtuiging?  Is er een verschil in het zelfbeschikkingsrecht van een Tibetaan of van een Catalaan? Of is er hier sprake van twee maten en twee gewichten waardoor ook Europa het pad van gevangenis der volkeren is ingeslagen?

Hart onder de riem

Een 30-tal briefschrijvers, aanmoedigende antwoorden vanuit de gevangenis, en medestanders die blijven geloven in een Europa op mensenmaat, bieden het sprankeltje hoop dat nodig is om op termijn de EU ivoren toren af te bouwen. Principiële standvastigheid en volksengagement zijn onontbeerlijk om het Europees project te doen aanslaan. In de plaats krijgen we partijdige standpunten die Europa op wereldvlak slechts hoongelach opleveren. Vandaar dat GrondStroom staat voor een nieuw Europa met de volkeren als hoeksteen van diversiteit en vrede.

Et pour les Flamands la même chose

Maak hier (podcast De Standaard) en hier (’t Pallieterke) kennis met de ‘Et pour les Flamands la même chose’-regering, een regering die duidelijk heimwee heeft naar ‘La Belgique à papa’. Het argument van de schaamte veeg ik direct van tafel, als je je schaamt stap je niet zomaar in de politiek. Tijd voor een onafhankelijk Vlaanderen!

La petite résistance et la ceinture

Naar aanleiding van de Gordel hangt sinds maandag 31 augustus onze fiere Vlaamse Leeuw terug aan de gevel van ‘t Klein Verzet. Dit nog tot zondag 6 september. Wegens corona gaat de Gordel dit jaar digitaal door maar de boodschap blijft dezelfde: op een sportieve en ludieke manier het Vlaamse karakter van de groene rand rond Brussel promoten. De Gordel duurt dit jaar ook een week in plaats van een dag (meer info op www.gordelfestival.be). We vonden het dus gepast om onze Vlaamse Leeuw buiten te hangen, net zoals we dit doen op onze nationale feestdag 11 juli. De stamgasten van ’t Klein Verzet weten ook dat we de andere volkeren en regio’s in Europa genegen zijn en hun feestdag vieren door de gepaste vlag op de betreffende dag buiten te hangen. Dit gebeurt dus ook op 27 september met de feestdag van de Franse gemeenschap.

Ik wist ook niet dat er vandaag de dag nog mensen zijn die zo zwart/wit denken en dat ’t Klein Verzet in Huldenberg ligt :-). Uiteraard zijn we solidair met iedereen, Vlaming of niet (dit heeft er tenslotte niets mee te maken), die tijdens corona vrienden of familie heeft verloren.

’t Klein Verzet (www.tkleinverzet.vlaanderen), gestart in 2015, is het café van mijn ouders. Het promoot o.a. de solidariteit tussen de volkeren en regio’s van Europa en het streven van deze regio’s naar meer autonomie en/of onafhankelijkheid. We zijn er tenslotte van overtuigd dat een Europa van de regio’s een democratisch alternatief kan bieden voor de huidige EU, een EU gedomineerd door de Commissie, Frankrijk en Duitsland, en waar de rest van de lidstaten alle macht trachten naar zich toe te trekken. Regio’s en volkeren voelen zich vandaag de dag niet gehoord en bijgevolg uitgesloten. Nodeloos te zeggen dat iedereen er welkom is om er een pint of frisdrank te komen drinken en in gesprek te treden met andere cafégangers.

Voor zover ik weet is dit (nog) niet verboden in een ‘democratie’, en goed gezien, het gaat inderdaad niet om de officiële vlag :-).

Maar waarom zeg ik dit nu allemaal? Na 5 jaar van voornamelijk positieve recensies op sociale media heeft ’t Klein Verzet naar aanleiding van het ophangen van onze Vlaamse Leeuw een negatieve recensie uitgelokt. Niet omwille van de slechte bediening, niet omwille van de onvriendelijkheid, niet omwille van het aanbod of het interieur, maar louter omwille van onze overtuiging. Een negatieve recensie dus van iemand die voorbij is gereden en toevallig onze Vlaamse Leeuw zag buiten hangen. Van onverdraagzaamheid gesproken! De recensie luidde als volgt: ‘Ne surtout pas y aller si vous parlez français : drapeau flamingant’. Vrij vertaald: ‘U moet er zeker niet gaan als u Frans spreekt : flamingante vlag’. Uiteraard hebben we hier op een vriendelijke manier op gereageerd en de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik de recensie sindsdien niet meer kan terugvinden. Laat ons hopen dat ze de recensie zelf verwijderd heeft naar aanleiding van ons antwoord. Indien niet, voeg ik later nog wel een printscreen toe. Het is o.a. om die reden – typische ongenuanceerde opmerkingen/reacties die leiden tot eindeloze en polariserende discussies – dat ik een aantal jaren geleden ben gestopt met sociale media. Maar op deze recensie wil ik toch even graag een antwoord geven. Het klopt dat het gaat om de strijdvlag en niet om de officiële Vlaamse leeuw, en nee, in een ‘democratie’ is het (nog) niet verboden om zo’n vlag uit te hangen. De reden is duidelijk: elke dag moet er gestreden worden om de rand rond Brussel Vlaams te houden. Bovenstaande reactie bewijst nogmaals dat de strijd verre van gestreden is. Het zou Bob et Bobette sieren als ze de moed zouden hebben om toch eens af te zakken naar ’t Klein Verzet, dan zouden ze beseffen dat er achter de niet-officiële Vlaamse leeuw meer schuilt dan alleen maar flamingantisme. Ze zouden er leren dat niet alle Vlamingen extremisten zijn, net zoals ik ervan overtuigd ben dat niet alle belgicisten (omdat wij steeds aangesproken worden als flamingant gebruik ik hier graag de term ‘belgicist’) aanhangers zijn van Leopold en zijn wandaden in het toenmalige Congo goedpraten, of niet alle Walen van PS-signatuur zijn. We vragen enkel een beetje goede wil om ons in het Nederlands aan te spreken, een vorm van respect die we ten zeerste waarderen. En als het niet lukt staan mijn ouders altijd klaar om jullie verder te helpen, desnoods in het Frans. Maar ons beledigen als flamingant terwijl we ons goed kunnen uitdrukken in het Frans gaat te ver. Ik mag hopen dat jullie als goede Belg perfect drietalig zijn en dus geen enkele moeite hebben om een consumptie in het Nederlands te bestellen. Bob et Bobette zouden ook opmerken dat we bieren aanbieden van een Waalse coöperatieve brouwerij, met o.a. La Rousse de Poire en La Grézienne, en Lutgarde aangeleverd vanuit Lasne. Want kleinschalige en lokale samenwerking met respect voor ieders identiteit, daar gaan we voor! Of wat zouden ze denken van het bier Le Franc Belge? 🙂 Tot hun grote verbazing zullen ze ook ontdekken dat we frisdranken van Oxfam aanbieden. Want eerlijke en duurzame handel met het zuiden vinden we belangrijk! We bieden eveneens taalgrensoverschrijdende toeristische fiets- en wandeltochten aan, want verbroederen met andere gemeenschappen verrijkt de geest!

In mijn ogen verdient ’t Klein Verzet deze negatieve recensie louter op basis van onze Vlaamse Leeuw/overtuiging dus niet en bij deze nodig ik hen uit om onze website eens na te lezen. Verder hoop ik dat Bob et Bobette de volgende keer eerst tweemaal nadenken voordat ze iets posten, want een beetje opzoekwerk had hen al veel wijzer gemaakt. Zo hadden ze bijvoorbeeld te weten kunnen komen dat we ons ook inzetten voor natuur en cultuur, op de website staat letterlijk: ‘Aandacht voor erfgoed, eigenheid, natuur en zachte recreatie in de Druivenstreek, Dijleland en de Vlaamse Rand staan centraal, met zorg voor al het mooie dat zich langs het Klein en Groot Terlanen Wandelpad bevindt.’ en uiteraard: ‘Insgelijks wordt het seizoenskalender ingekleurd met heiligendagen en een bevlagging die de culturele diversiteit en verdraagzaamheid van het Europa der Volkeren in de verf zet.’

Papa of mama, voor mij een Franc Belge alsjeblieft… Schol!

Met Vlaamse groeten,

Tuur Jena

‘Wij betalen met ons leven voor jullie handelsverdrag’

Of hoe de EU met haar onbezonnen handelsverdragen chaos en oorlog aanwakkert in de rest van de wereld. Het volledige artikel lezen jullie hier.

Kort samengevat: in de Amazone komen regelmatig confrontaties voor tussen illegale bomenkappers en inheemse bos beschermers, daarbij komen vaak mensen om. Een groep inheemse leiders uit Brazilië voeren nu campagne in Nederland met de boodschap ‘Inheems bloed: geen druppel meer’. Het Bolsanero-regime krijgt een veeg uit de pan maar wij ook! De actievoerders spreken over een geïnstitutionaliseerde genocide die moet stoppen maar die wij mee helpen in stand houden door het ondertekenen van handelsverdragen à la EU-Mercosur-handelsverdrag. Volgens de delegatie pakt het EU-Mercosur-handelsverdrag dramatisch uit voor hun leefgebieden. “Mercosur betekent dat wij moeten wijken voor landbouw”, zei Alberto Terena. “De prijs van dit verdrag is ons leven. Denk dus goed na.”.

Kretã Kaingang voegt eraan toe: “Moedeloos word ik er van. Wij zijn hét voorbeeld dat uw houding niet is veranderd. Jullie willen vechten tegen klimaatverandering. Jullie willen de Amazone beschermen, zodat jullie hier vrij kunnen ademen. Wij zijn hier niet om hulp te vragen, maar om erop te wijzen dat jullie je verantwoordelijkheid niet nemen.”, aldus Kretã Kaingang.

Harde maar zeer terechte woorden van boze inheemse leiders over de hypocrisie van onze EU-bobo’s!

De Groene Vlaming stemt

De verkiezingen naderen, sommigen twijfelen, anderen weten al maanden op wie ze gaan stemmen of zeggen gewoon ‘foert’ en stemmen blanco of niet, nog anderen stemmen gewoon op de partij waar ze al heel hun leven lang op stemmen. Ik kan er allemaal in komen, het is zeker niet evident om een goede keuze te maken, en eens de keuze gemaakt lijkt het allemaal niet meer uit te maken want coalities worden gevormd, beloftes worden ingetrokken, programmapunten die men belangrijk vindt worden als pasmunt gebruikt, … Eens de verplichte stem is uitgebracht is het aan de partijen om een regering te vormen, iets waar we niets meer aan kunnen veranderen of bijsturen.

Ondanks het feit dat ik al lang weet voor wie ik ga stemmen heb ik een aantal weken geleden toch eens de stemtest van De Standaard gedaan. Ik vond het een interessante oefening maar heb eruit geconcludeerd dat ik het stemadvies die ik toen gekregen heb toch niet zal volgen :-). Omdat ik niet (meer) geloof in de politiek heb ik de verkiezingscampagne aan mij laten voorbijgaan. Het boeit mij niet wat politici vandaag allemaal uitkramen, veel interessanter lijkt mij hoe gewone burgers over politiek denken, en daarover heb ik onlangs een aantal boeiende opiniestukken gelezen (De groene puinhoop: een reconstructie, Het gat in de markt en Keuzestress). Boeiend in de zin dat ze twee thema’s aansnijden die in Vlaanderen spijtig genoeg niet samengaan: opkomen voor onze identiteit en respect voor de natuur. Als overtuigde groene Vlaming is het niet evident om in Vlaanderen/België de juiste stem uit te brengen. Een Vlaamse groene partij bestaat niet, dus moet men ergens een compromis zoeken. Een compromis is nooit gemakkelijk maar het feit dat we op drie niveaus (Vlaams, federaal en Europees) onze stem kunnen uitbrengen maakt de keuze al iets gemakkelijker. Voor mij zijn migratie, een democratischer en transparanter Europa en klimaatverandering thema’s die mijn stemgedrag zondag zullen bepalen.

Migratie

Een heikel punt, maar iets dat we volgens mij dringend moeten aanpakken is migratie. Migratie zal de komende jaren enkel maar toenemen ten gevolge van klimaatverandering en een toenemende ongelijkheid tussen rijk en arm. Mensen gaan op zoek naar een beter leven en dat is hun recht. Niemand verlaat voor zijn plezier zijn land van herkomst. Maar toch ben ik voor een streng, menselijk en rechtvaardig migratiebeleid gekoppeld aan een effectief beleid van ontwikkelingssamenwerking. Afgelopen decennia is Vlaanderen overspoeld geweest door massale immigratie. De aantallen zijn zo groot dat men is afgestapt van het ‘integratie’-verhaal. De nieuwkomer moet zich niet meer integreren maar men verwacht dat de Vlaming zich aanpast aan de ‘nieuwe realiteit’. Tegenwoordig krijgt bijvoorbeeld de Ramadan meer media aandacht dan de Vastentijd. Men moet begrip opbrengen voor diegenen die de Ramadan volgen maar iemand die zegt dat hij aan het vasten is wordt raar bekeken.

Men moet begrip opbrengen voor diegenen die de Ramadan volgen maar iemand die zegt dat hij aan het vasten is wordt raar bekeken.

De massale immigratie zet onze identiteit onder druk. Het is misschien een beetje extreem gesteld, maar wat mij betreft behoort de tijd dat een bevolkingsgroep een andere bevolkingsgroep verdringt/verdrijft (denken we bijvoorbeeld aan de indianen en aboriginals, en de aanhoudende illegale bezetting van Palestina door Israël) volledig tot het verleden.

Ik werk nabij het Noord-Station in Brussel. Het is daar vergeven van de transmigranten. Een probleem dat uit de hand is gelopen: bussen van de Lijn willen niet meer stoppen onder het Noordstation omdat de hygiëne te wensen overlaat, mensen voelen zich onveilig, worden lastiggevallen, … Ofwel vang je deze mensen op, ofwel voorkom je dat deze mensen hier geraken. Door de mensen op te vangen denk ik dat men meer migranten aantrekt, dus ben ik eerder geneigd om te zeggen dat men die toestroom van transmigranten moet stoppen. Uiteraard kan Vlaanderen/België hier weinig aan doen en kijkt men naar het Europese niveau om dit probleem op te lossen. Het is alvast geen evidente oefening om dit probleem op een menselijke manier op te lossen, maar inzetten op ontwikkelingssamenwerking, het wegwerken van oorzaken van migratiestromen, het stoppen van oorlogen en geweld zouden migreren overbodig moeten maken.

Inzetten op ontwikkelingssamenwerking, het wegwerken van oorzaken van migratiestromen, het stoppen van oorlogen en geweld moet migreren overbodig maken.

Europa van de regio’s

Het huidige Europa wordt bestuurd door de Commissie, Duitsland, Frankrijk en de bedrijfswereld. Het besluitvormingsproces op Europees niveau is weinig democratisch en transparant. Dit heeft de laatste jaren geleid tot een aantal schandalen zoals Dieselgate, de Monsanto Papers, …

Het besluitvormingsproces op Europees niveau is weinig democratisch en transparant. Dit heeft de laatste jaren geleid tot een aantal schandalen zoals Dieselgate, de Monsanto Papers, …

Daarnaast kan men vragen stellen met de houding van Europa ten opzichte van de Catalaanse kwestie (en wat buitenlandbeleid betreft de onverschilligheid van Europa tegenover de illegale bezetting van Palestina door Israël). Catalaanse politici leven in ballingschap of zitten vast in Spaanse gevangenissen, enkel en alleen omdat ze hun democratisch recht hebben uitgeoefend, dit allemaal onder het goedkeurend oog van de EU-bobo’s. Naast de Catalaanse kwestie weet Europa goed genoeg dat er tal van andere regio’s zijn die meer autonomie willen, denken we maar aan de Corsicanen, Schotten, Zuid-Tirolers, Bretoenen, Basken, … bevolkingsgroepen die niet gehoord worden op het Europese toneel. Een probleem dat ze doodzwijgen maar dat hen later misschien (hopelijk) zuur zal opbreken, de Brexit is daarvan misschien al een eerste voorbeeld. Daarom pleit ik voor een meer gedecentraliseerde en meer democratische Europese instelling, een Europees beleid dat echt luistert naar de bezorgdheden van de burger, een beleid dat gevoerd wordt door en voor burgers. Het Europa van de industriële lobbygroepen (de Public Lobby Tour van CEO is trouwens een aanrader!), Frankrijk en Duitsland moet teruggegeven worden aan de burger in de vorm van een Europa der regio’s. Het Europa van de toekomst zal anders zijn, of zal niet zijn!

Het Europa van de industriële lobbygroepen, Frankrijk en Duitsland moet teruggegeven worden aan de burger in de vorm van een Europa der regio’s. Het Europa van de toekomst zal anders zijn, of zal niet zijn!

Klimaatverandering

De laatste maanden is klimaatverandering niet meer uit de media weg te denken. Klimaatmarsen, experten, opiniemakers, bloggers, … ze komen allemaal aan bod in de media en hebben allemaal een mening. Men zou dus denken dat we vertrokken zijn voor een serieuze ommezwaai wat klimaatbeleid betreft. Maar er is volgens mij geen enkele partij die radicaal voor milieu, meer natuur, klimaat en meer biodiversiteit durft gaan. Aan de ene kant hebben we de zogenaamde ‘ecorealisten’ en klimaatontkenners, politici die graag aankondigen dat het wel meevalt met onze aarde. We hoeven onze levensstijl zeker niet aan te passen om de klimaatverandering tegen te gaan. Enkel voorstellen die de economie een boost geven worden voorgesteld als mogelijke maatregelen om de klimaatverandering te bestrijden: investeren in onderzoek, wetenschap en technologie. Technologie zal ons wel redden van de ondergang. Voor deze politici blijft jobcreatie en economische groei veruit de belangrijkste doelstelling (men kiest er bijvoorbeeld voor om de vloot van bedrijfswagens te vergroenen in plaats van ze af te bouwen…). Dit gaat zelfs zo ver dat men beweert dat economische groei onze aarde ten goede komt, waanzinnig! Alle maatregelen die deze groei zouden kunnen vertragen worden naar de prullenbak verwezen. Maar beste politici, wat ben je met een goed betaalde job als er geen bomen meer staan om onze lucht te zuiveren, er geen gezonde bodem meer is om ons water te filteren, er geen robuuste natuurgebieden meer zijn om de klimaatschokken op te vangen?

Een tweede groep van politici zijn zich bewust dat klimaatverandering moet aangepakt worden, maar weigeren om drastische maatregelen te nemen. Het excuus bij uitstek is dat niemand uit de boot mag vallen. De sociaal zwakkeren mogen niet het slachtoffer worden van een op hol geslagen beleid dat focust op het vertragen van klimaatverandering. Ik ben het daar mee eens, maar aan de andere kant denk ik dat iedereen zijn steentje moet bijdragen en mag men niet vergeten dat de rest van de wereld uit de boot valt doordat we geen radicale keuzes durven nemen.

En zo blijft alles uiteindelijk bij het oude, voor wie we zondag ook kiezen. Men beseft dat het dringend tijd is voor actie maar niemand durft te springen uit schrik voor politieke zelfmoord.

Zo beste lezer, ik heb ervoor gekozen om geen enkele politieke partij bij naam te noemen, dat is een bewuste keuze. Ik wilde enkel een aantal van mijn ideeën neerpennen waarmee ik zondag rekening zal houden in het stemhokje. Stemmen is tenslotte altijd een afweging maken tussen verschillende partijstandpunten, die keuze laat ik aan jullie :-). Tot zondag, en stem op de goei! 🙂

May we have your votes, please? – Eurosong in Tel-Aviv

In Israël – de apartheidsstaat dat staatsterrorisme gebruikt als verdedigingsstrategie – wordt vanavond het muzikaal feest van de ‘solidariteit’ gevierd. Een boeiende bijdrage van Johan Sanctorum.

Acta Sanctorum

EurovisionVorig jaar startte de Ronde van Italië in Jeruzalem, jawel. Nu leggen organisatoren voor het grote geld wel graag wat creativiteit aan de dag inzake de startplaats, maar Israël is allerminst een wielernatie en Jeruzalem ligt niet in Italië en zelfs niet in Europa. Toch haalde Sylvan Adams, steenrijke Joodse vastgoedmagnaat uit Montreal, de Italianen met tien miljoen euro over de streep. Sport is big business. En sport is ook politiek, want niemand twijfelt eraan dat dit vooral een charme-offensief van Israël moest voorstellen versus Europa, waar het gepruttel tegen de hermetische afsluiting van de Gazastrook en de nederzettingspolitiek op Palestijnse bodem blijft aanhouden. Het Israëlische regime zet daarbij graag de puntjes op de i. Toen de Giro-directie het in haar communiqués per ongeluk over West-Jeruzalem had (Oost-Jeruzalem is theoretisch gezien Palestijns gebied maar het wordt al sinds 1967 bezet) werd ze prompt door premier Netanyahu op de vingers getikt:…

View original post 826 woorden meer