Over mij / Contact

Hallo, ik ben Tuur en ik woon in Overijse. Via deze blog wil ik mijn opvattingen rond identiteit, leefomgeving en mobiliteit met jullie delen. De titel van deze blog en de quote van H.G. Wells geven al aan dat ik een trotse Vlaming ben met respect voor de natuur! Daarnaast ben ik een fervente fietspendelaar die een uitgesproken mening heeft over onze mobiliteit, of moet ik zeggen immobiliteit, in Vlaanderen.

De Groene Vlaming zal een forum bieden voor alles wat te maken heeft met onze leefomgeving, natuur, klimaatverandering, vervuiling, … dit zowel op lokale als globale schaal.

De Groene Vlaming zal ook aandacht besteden aan identiteit en regionalisme. Niet alleen de Vlamingen en Walen zullen aan bod komen maar ook andere (onderdrukte) volkeren in Europa en de wereld: Schotten, Bretoenen, Corsicanen, Zuid-Tirolers, Catalanen, Basken, Koerden, Palestijnen, Tibetanen, …

Tenslotte zal ik ook de fiets promoten als duurzaam vervoersmiddel bij uitstek!

Ik lees ook graag boeken over bovenvermelde thema’s. Ik ben nog niet begonnen met recensies te schrijven maar ik hoop dit in de toekomst te doen, deze zullen verschijnen op de pagina ‘Boeken’.

Ik hoop wekelijks iets van mij te laten horen, hetzij met een commentaar of open vraag op een artikel/boek dat ik heb gelezen, hetzij door een ervaring uit het dagelijks leven neer te pennen.

Zo, hopelijk kan ik met deze blog een aantal gelijkgezinden bij elkaar brengen. Uiteraard zou ik het fantastisch vinden moest er wat commentaar komen op mijn berichten! Het is voor mij een manier om nieuwe inzichten te verwerven in onderwerpen die mij enorm boeien.

Veel leesplezier!

Heb je opmerkingen? Laat het mij zeker weten!

Advertentie