Waarom moet mijn hond aan de leiband?

(Overgenomen van www.natuurpunt.be) De natuur is kwetsbaar. Zeldzame planten groeien. Weidevogels broeden op de grond. Reekalfjes liggen beschut in het gras. Dieren zijn op zoek naar voedsel. Je hond verstoort hen. Soms met dramatische gevolgen…

In de meeste natuurgebieden van Natuurpunt is je hond welkom, op voorwaarde dat hij aan de leiband loopt. Daar zijn een paar goede redenen voor, ookal is je hond goed getraind en “zou hij geen vlieg kwaad doen”.

Voor andere bezoekers

Honden kunnen, hoe klein ook en zeker als ze loslopen, hinderlijk zijn voor andere bezoekers.

Wilde dieren zien een roofdier in je hond

Het klinkt misschien gek maar voor veel in het wild levende dieren is de hond een roofdier, net als de wolf of de vos. Heel wat dieren, vooral in open landschappen, leven op de grond. Die dieren moeten permanent op hun hoede zijn voor aanvallers. Bij loslopende honden kunnen de dieren niet voorspellen of ze een risico lopen. Alle honden hebben een jachtinstinct en de meeste gaan de vluchtende dieren achterna.  Dieren die regelmatig worden verstoord, zullen uiteindelijk vertrekken.

In een meer gesloten landschap, zoals bossen, is de verstoring minder ingrijpend. De meeste dieren leven er hoger in de bomen, vaak in holten. Vooral grotere zoogdieren zullen gealarmeerd zijn door de aanwezigheid van een hond. Blijft de hond aangelijnd, dan valt de verstoring mee. Een loslopende hond zal echter wel een verstoring veroorzaken en bijvoorbeeld reeën en hazen opjagen waardoor ze verderop soms in een prikkeldraad verzeild raken.

Een natuurgebied is geen hondentoilet

In ons sterk verstedelijkt Vlaanderen worden natuurgebieden steeds meer een hondentoilet. Dit is niet aangenaam voor de andere wandelaars. Neem een hondenpoepzakje mee, zodat er niets achter blijft in de natuur.

Grazend vee is kwetsbaar

In gebieden waar begrazing aan de gang is moet er ook rekening gehouden worden met de grazers. Vooral schapen, maar ook jonge kalfjes van gallowayrunderen zijn kwetsbaar voor honden.

Soms liever zonder hond

Soms is je hond echter niet welkom in een natuurgebied, omdat er te veel kwetsbare dieren zitten. In dat geval, geven we dat aan op het infobord aan de ingang van het gebied. Bedankt om die richtlijn te respecteren.

Advertentie